Bondförnuft och nytänkande behövs

Insändare i VBL 8.4 2015:

Jag önskar att varenda besluts­fattare i detta land skulle ta del av insändaren ”Är inte Finland lite väl rikt ännu?” (VBL 3.4), skriven av min kollega i Korsnäs, fullmäktige­ordförande Jonas Lindholm.

Lindholm lyckas på ett utmärkt sätt beskriva­ dagens förlamande superbyråkrati.­ Som något yngre jurist har man många gånger svårt att förstå hur någon över huvud ­taget frivilligt gått med på att godkänna alla dessa utvecklingshämmande – och ibland rent av frihetsberövande­ – regler och normer.

Det bör vara en angelägenhet för alla politiska partier att se till att kommande regering och riksdag på allvar börjar gallra bland – och vid behov upphäva – sådana bestämmelser som inte tillför något som helst mervärde. Även olika naturskyddsprogram ska ses över.

Ett land som betalar cirka 1,8 miljarder euro per år enbart i ränta (!) på statsskulden borde varken ha råd att tvångsinlösa privat mark ­eller sätta käppar i hjulen för företags och människors aktivitet.

Att avskaffa onödigt förmynderi har varit ett av mina huvudteman under hela kampanjen. Jag har också tidigare lyft fram den kultur­förändring som bör fås till stånd när det gäller myndigheters inställning och tolkning. Det offentliga bör ­vara en medskapare som ser möjligheter och lösningar – inte det motsatta, som Lindholm väl beskriver. Jag är för egen del beredd att arbeta­ stenhårt för att bondförnuftet ska segra­ på alla de fronter där en slags nydumhet smugit sig in.

facebooktwittergoogle_plus